Acord de cooperare între NSC și CEDEM

Acord de cooperare între NSC și CEDEM

New Strategy Center a încheiat  un acord de cooperare cu Centre for Democracy and Human Rights (CEDEM) din Muntenegru.

Obiectivul memorandumului este stabilirea unui cadru de cooperare constantă, care să cuprindă organizarea de evenimente comune, cooperarea în diverse proiecte internaționale, precum și realizarea de analize și studii pe teme de interes mutual în domeniul securității și relațiilor internaționale. Acest memorandum face parte din eforturile NSC de a dezvolta și consolida o rețea de parteneriate la nivel european, care să faciliteze un schimb de expertiză între parteneri cu interese comune cu scopul de a înțelege mai bine provocările de securitate cu care se confruntă statele europene din regiuni geografice diferite.

Memorandumul a fost semnat de către Nevenka Vuksanovic, Director CEDEM, și George Scutaru, Director General, New Strategy Center.