Black Sea and Balkans Security Forum – Panel VIIIc

Panelul a fost prezidat de doamna Wajiha HARIS, Președinte, Fundația Scheherazade, căreia i s-au alăturat domnul Marcel MINDRESCU, Universitatea din Suceava, România, doamna Dariia KHOLIAVCHUK, Universitatea Națională Yuriy Fedkovych Chernivtsi, Cernăuți, Cernăuți, Ucraina, domnul Gabriel PĂUN, Agent Green, România, dl. Carl BRUCH, director de programe internaționale, Environmental Law Institute (ELI), SUA (prin VTC), dl William KEETON, Universitatea din Vermont, SUA (prin VTC), dl Shahmar HAJIVEV, consilier principal la Centrul de analiză a relațiilor internaționale (Centrul AIR), Azerbaidjan.

Războiul din Ucraina a introdus provocări semnificative pentru protecția mediului. Pădurile din Ucraina au suferit daune iar zonele protejate se află în prezent în zone de luptă activă, fie sub ocupație. Hectarele sunt contaminate, necesitând eforturi ample de deminare. Acești factori au creat o nevoie critică de strategii solide de remediere și conservare a mediului. Drept urmare, discuțiile au introdus exemplele de încurajare a diplomației de mediu. Unul dintre exemple a evidențiat “Bucovina Peace Park”, care are ca scop consolidarea relațiilor bilaterale, promovarea păcii și a cooperării în domeniul gestionării resurselor, conservarea patrimoniului natural și a biodiversității, reintegrarea unei regiuni semnificative din punct de vedere istoric și protejarea patrimoniului arhitectural și cultural unic al diverselor comunități etnice. Alte puncte principale discutate au inclus Protocolul privind pădurile din cadrul Convenției Carpatice de la COP3, care subliniază cooperarea regională în gestionarea pădurilor; Cordillera del Condor Peace Park din Peru și Ecuador, care simbolizează reconcilierea și conservarea biodiversității și strategia energetică a Azerbaidjanului de la COP29, care subliniază angajamentul său față de protecția mediului și acțiunile climatice.