Exercițiu la nivel strategic: “Enhanced Resilience – Strong Deterrence”

Home / Evenimente / Exercițiu la nivel strategic: “Enhanced Resilience – Strong Deterrence”
Exercițiu la nivel strategic: “Enhanced Resilience – Strong Deterrence”

Statul Major al Apărării, în cooperare cu New Strategy Center din România și Centre for the Study of the New Generation Warfare din SUA, a organizat, în perioada 14-16 aprilie, exercițiul de nivel strategic cu titlul „Enhanced Resilience – Strong Deterrence”, la sediul Cercului Militar Național din București.

Exercițiul a avut caracter interinstituțional, cu participarea, fizică și online, a reprezentanților Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională,  ai altor instituții cu responsabilitate în domeniul rezilienței la nivel național, precum și ai unor experți din SUA. De asemenea, la exercițiu au fost invitați ca observatori, în sistem online, reprezentanți din cadrul Ministerului Apărării din Polonia.

Scenariul fictiv al exercițiului a avut în vedere un complex de acțiuni hibride care utilizează simultan și adaptiv un spectru divers de mijloace neconvenționale și convenționale, însă cu evitarea confruntării militare directe, astfel încât să nu fie îndeplinite condițiile activării Articolul 5 din Tratatul Alianței Nord-Atlantice. Scopul exercițiului a constat în sporirea gradului de coordonare, creșterea coeziunii interinstituționale și identificarea soluțiilor comune domeniilor civil și militar în ceea ce privește apărarea, reziliența și realizarea unei posturi de descurajare în cazul unei agresiuni de tip hibrid.

Exercițiul de nivel strategic “Enhanced Resilience – Strong Deterrence” a demonstrat necesitatea sporirii rezilienței naționale, ca primă linie de apărare a României, fiind și o cerință majoră prevăzută în cadul inițiativei NATO 2030, pentru a răspunde realităților mediului global de securitate, când potențialii adversari urmăresc să destabilizeze națiuni mai puțin prin forța militară, cât mai ales printr-un complex de mijloace neconvenționale și convenționale, folosind și tehnologii avansate de manipulare.

Pe timpul exercițiului s-a realizat un schimb de bune practici între instituțiile și organizațiile participante, între structurile militare și civile, fiind identificată necesitatea ca acestea să fie extinse la nivel NATO și UE. A fost demonstrat că răspunsul robust și eficient la o agresiune extinsă, în cazul unui război hibrid, va avea la bază coeziunea și solidaritatea aliată, acestea fiind, în fapt, principalul mijloc de descurajare.

Menționăm că pe timpul exercițiului au fost respectate măsurile de protecție epidemiologică împotriva COVID-19 în conformitate cu dispozițiile în vigoare, inclusiv prin efectuarea de teste rapide pentru toți participanții.