Flanks: Security Challenges in Northern and Southern Europe (FLANKS)

Home / Proiecte / Flanks: Security Challenges in Northern and Southern Europe (FLANKS)

Flanks: Security Challenges in Northern and Southern Europe (FLANKS)

Flanks: Security Challenges in Northern and Southern Europe (FLANKS)

FLANKS este un proiect de cercetare derulat în parteneriat între New Strategy Center și Institutul Norvegian pentru Afaceri Internaționale (NUPI) în perioada 2020-2021. Acest proiect are ca obiectiv studierea fenomenului de militarizare al regiunii Arctice și al regiunii Mării Negre. Printre activitățile proiectului se numără vizite și seminarii de informare, organizarea de evenimente la Oslo, București și Bruxelles, elaborarea unor articole pe temă, precum și realizarea unui studiu comparativ pentru cele două regiuni. Proiectul urmărește o mai bună cunoaștere atât în România, cât și în Norvegia, a provocărilor de securitate cu care se confruntă cele două țări, întârind astfel coeziunea la nivel bilateral și Aliat.
FLANKS este finanțat prin Fondul pentru Relații Bilaterale SEE&NO 2014-2021.

Institutul Norvegian pentru Afaceri Internaționale (NUPI) este un centru de tip pentru cercetarea problemelor internaționale în domenii cu relevanță specială pentru politica externă norvegiană.

NUPI are trei piloni principali de cercetare și expertiză: securitate și risc, creștere și dezvoltare și ordine internațională și guvernare. Pilonul de securitate și riscuri acoperă politica tradițională de securitate și apărare și operațiunile de pace, precum și alte aspecte ale riscului în politica externă norvegiană legate de investiții mai mari, călătorii și prezența în străinătate. Creșterea și dezvoltarea se concentrează pe puterile emergente, economia internațională și problemele de dezvoltare. Ordinea și guvernanța cuprinde sistemul multilateral, organizațiile regionale și modul în care funcționează și evoluează diplomația ca instituție.

Mai multe informații despre NUPI sunt disponibile aici: https://www.nupi.no/nupi_eng/

Studii

FLANKS Working Paper – Information Warfare And Information Operations in the Black Sea Area

Această lucrare acoperă subiectul războiului informațional de la conceptualizare, caracteristici actuale și exemple până la locul său în gândirea și planificarea strategică rusă. Autorii exemplifică, în continuare, utilizarea războiului informațional în regiunea Mării Negre, unul dintre principalele câmpuri de luptă ale războiului informațional rus și al operațiunilor de informații. În plus, o corelație între războiul informațional și un mediu cibernetic nesigur, precum și o evaluare a provocărilor de securitate cibernetică din regiunea Mării Negre, contribuie la o imagine de ansamblu asupra subiectului.

Autori: Alina Bârgăoanu, Jakub Godzimirski, Daniel Ioniță

FLANKS Policy Brief – How to Deal with the Information Warfare Challenge in the Black Sea Region 

Scopul acestui material este de a examina modul în care țările din regiunea Mării Negre (BSR) ar trebui să facă față noii provocări ridicate de utilizarea de către Rusia a diverselor instrumente legate de informații și cum ar trebui abordată situația din sfera informațională din zonă de către actori regionali și alți jucători cu mize în această regiune.
Sinteza prezintă cele mai importante constatări și concluzii prezentate mai detaliat în documentul FLANKS Working Paper. Information Warfare and Information Operations in the Black Sea Area pregătit în comun de membrii proiectului FLANKS.

Autori: Alina Bârgăoanu, Jakub Godzimirski, Daniel Ioniță

FLANKS Working Paper – The tail wagging the dog. Frozen conflicts – the precursors of trouble to come

Un studiu cuprinzător asupra conflictelor înghețate situate în zona importantă din punct de vedere strategic al Mării Negre, pe teritoriile suverane ale statelor ce și-au câștigat independența odată cu disoluția  Uniunii Sovietice: Azerbaidjan (Nagorno-Karabakh), Georgia (Abhazia și Osetia de Sud), Republica Moldova ( Transnistria) și, mai recent, Ucraina (așa-numitele „republici populare” din Donetsk și Lugansk). Autorul propune răspunsuri în ceea ce privește strategia Rusiei de menținere și folosire a acestor conflicte înghețate pentru a-și menține influența și dominația în spațiul post-sovietic și prezintă opțiuni pentru reintegrarea regiunilor separatiste în unele cazuri.

Autor: Dan Dungaciu

FLANKS Policy Brief – Russia and Frozen Conflicts in the Black Sea Region

Acest material examinează rolul conflictelor înghețate în politica rusă în regiunea Mării Negre și măsurile care ar putea fi luate pentru a limita impactul negativ al acestei politici în regiune. Se concentrează pe cele patru conflicte înghețate existente în spațiul post-sovietic – Transnistria în Moldova, Abhazia și Osetia de Sud în Georgia și Nagorno -Karabakh în Azerbaidjan, precum și pe conflictul mai recent din Ucraina de Est, care are multe trăsături caracteristice conflictelor înghețate.
Sinteza prezintă cele mai importante constatări și concluzii prezentate mai detaliat în documentul FLANKS Working Paper. The Tail Wagging the Dog. Frozen Conflicts – The Precursors of Trouble to Come pregătiț de membrii proiectului FLANKS.

Autori: Dan Dungaciu, Jakub Godzimirski

FLANKS Working Paper The Crimean Aircraft Carrier. Russian Federation Militarization of the Black Sea

Studiul analizează evoluția capabilităților militare ale Federației Ruse în zona Mării Negre, evidențiază importanța strategică a peninsulei Crimeea în sistemul defensive rus și prezintă rolul Mării Negre în gândirea strategică rusă. Autorii explică modul în care capabilitățile dislocate au devenit nu doar o platformă de interdicție în regiune (AntiAccess/AreaDenial – A2/AD), ci și una de proiectare a forței în Orientul Mijlociu și Nordul Africii, în virtutea obsesiei istorice de acces la mările calde. Studiul analizează și impactul negativ al militarizării Mării Negre asupra comerțului și libertății de navigație, într-o zonă cu resurse energetice și gazoducte importante pentru întreaga Europă. Pentru a face față acestor provocări complexe este nevoie o abordare strategică unitară din partea NATO, începând de la nord, de la Marea Barents și Peninsula Kola, până în sud, la Marea Neagră și la estul Mediteranei.

Autori: Leonardo Dinu, George Scutaru

FLANKS Policy Brief The Crimean Aircraft Carrier. Russian Federation Militarization of the Black Sea

Scopul acestui material este de a prezenta situația de securitate din regiunea Mării Negre și de a explica modul în care capabilitățile ruse dislocate în Peninsula Crimeea au dus la crearea unei platforme de interdicție (Anti Access/Area Denial – A2/AD) și la un mijloc de proiectare a forței dincolo de regiune.
Sinteza prezintă cele mai importante constatări și concluzii prezentate mai detaliat în documentul FLANKS Working Paper. The Crimean Aircraft Carrier. Russian Federation Militarization of the Black Sea.

Autor: Leonardo Dinu

FLANKS Final Report – Russian Military Reset in The High North nd The Black Sea Region: Similarities and Differences