Black Sea and Balkans Security Forum – Panel VIb

Black Sea and Balkans Security Forum – Panel VIb

Moderatorul acestui panel a fost domnul Marcel Foca, Expert senior al New Strategy Center, România, iar speakerii prezenți au fost: Dl Kaush Arha, Nonresident Senior Fellow la Scowcroft Center for Strategy and Security, Atlantic Council, fost consilier principal pe probleme de angajament strategic la Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională; Dl Andrei Boian, Director Adjunct, Servicii de securitate a comunicațiilor și tehnologia informației, Serviciul de Telecomunicații Speciale, România, Dl Stelian Cristea, Director Adjunct al Directoratului Naționale de Securitate Cibernetică, România; Dl Daniel Ioniță, Manager de Securitate Cibernetică la Cymed/Infoworld, România; și Dl Sergiu Russu, Country Leader la Oracle România.

Experții au semnalat rolul crucial al statului în asigurarea rezilienței și securității infrastructurii critice de comunicații. Elaborarea și implementarea politicilor adecvate de către sectorul public este esențială în acest context, având în vedere constrângerile sectorului privat în a oferi soluții eficiente în lipsa unui cadru favorabil. Colaborarea strânsă între toți actorii implicați, la nivel național și transfrontalier, este esențială datorită naturii interconectate a spațiului cibernetic. În prezent, o provocare majoră o reprezintă cadrul juridic actual, care poate pune piedici și nu ține pasul cu evoluțiile rapide ale tehnologiei. Adaptarea urgentă a legislației este esențială pentru a facilita inovația și a asigura protecția adecvată infrastructurii critice de comunicații.