DOMINOES – Digital Competences Information Ecosystem

Home / Proiecte / DOMINOES – Digital Competences Information Ecosystem

DOMINOES – Digital Competences Information Ecosystem

DOMINOES – Digital Competences Information Ecosystem

Proiectul DOMINOES a început în februarie 2022. Acesta abordează trei priorități majore ale programului ERASMUS+:

  • Transformarea digitală;
  • Sprijinirea capacităților digitale în învățământul superior și
  • Contribuția la inovarea în domeniul educației și formării profesionale.

Toți cei patru parteneri recunosc necesitatea de a dezvolta competențele digitale ale studenților lor (viitorii practicieni de primă linie) și ale formatorilor, care sunt necesare pentru a detecta și a atenua efectele dezinformării și pentru a dezvolta înțelegerea și rezistența față de noile instrumente digitale de manipulare a informațiilor care amenință coeziunea socială.

Prin urmare, DOMINOES este conceput pentru a oferi o soluție inovatoare care nu doar ajută publicul țintă în dezvoltarea competențelor digitale, ci și plasează înțelegerea tehnologiilor digitale într-un context social, cultural și de securitate mai larg, semnalând implicațiile și efectele mai ample ale tehnologiilor digitale asupra indivizilor și societății. În final, DOMINOES încurajează o mentalitate pozitivă și rezilientă în care sunt evaluate oportunitățile de inovare tehnologică și sunt evitate comportamentele negative.

Principalele activități din cadrul DOMINOES sunt:

  • Dezvoltarea unui curriculum de formare privind caracteristicile fenomenului de dezinformare și manipulare a informației, metodele de identificare a acestora în mediul online și comportamentul responsabil în ecosistemul informațional, astfel încât să se prevină diseminarea lor;
  • Dezvoltarea unui program de formare sub forma unui Massive Open Online Course, bazat pe exerciții aplicative și pe o metodologie de învățare prin practică, menite să dezvolte competențele digitale și rezistența participanților în identificarea și combaterea dezinformării online;
  • Patru reuniuni transnaționale de proiect pentru a coordona dezvoltarea curriculumului și, respectiv, a programului de formare și pentru a organiza activitățile de învățare/predare/formare;
  • Trei activități de învățare/predare/formare pentru membrii grupului țintă din țările partenere, dar nu numai;
  • Trei evenimente de multiplicare pentru diseminarea rezultatelor proiectului.