NATO și spațiul cibernetic. Noile provocări pentru apărarea colectivă.

Home / Evenimente / NATO și spațiul cibernetic. Noile provocări pentru apărarea colectivă.
NATO și spațiul cibernetic. Noile provocări pentru apărarea colectivă.

New Strategy Center lansează proiectul “NSC – Inițiativa pentru Dezbateri Strategice”, gândit ca o platformă de dezbatere în cadrul căreia să se discute temele relevante pentru securitatea României, NATO și UE. Coordonator al acestui proiect este dl. Sorin Ducaru, președintele Consiliului Științific al New Strategy Center, fost asistent al Secretarului General NATO pentru provocări emergente de securitate.

Prima reuniune a “NSC – Inițiativa pentru Dezbateri Strategice”, a avut tema „NATO și spațiul cibernetic. Noile provocări pentru apărarea colectivă” și a beneficiat de o expunere susținută de dl Sorin Ducaru.

Pornim acest demers, fiind convinși că avem nevoie ca, pe marile teme ce țin de securitatea națională, să existe consens politic și național. Avem nevoie de o coerență a politicilor publice în plan securitar, avem nevoie de strategii pe termen mediu și lung, care să fie asumate de întreg spectrul politic și să fie duse la bun sfârșit, indiferent de guvernele care se succed la putere.

Formatul reuniunilor va fi unul trimestrial, cu o temă prestabilită, cu o intervenție de 20-30 minute din partea coordonatorului inițiativei sau a unui invitat special, urmată de o oră și jumătate de discuții. Nu vom invita mai mult de 35 de persoane, tocmai pentru a facilita dialogul și schimbul de idei, participanții fiind selectați în funcție de tematică și competențele în domeniu. Invitațiile vor fi nominale, netransmisibile, iar reuniunile se vor desfășura în conformitate cu regulile Chatham House.