Studiu NSC: „Security implications of new gas discoveries in the Black Sea and the Eastern Mediterranean”

Studiu NSC: „Security implications of new gas discoveries in the Black Sea and the Eastern Mediterranean”

New Strategy Center prezintă astăzi studiul „Security implications of new gas discoveries in the Black Sea and the Eastern Mediterranean”, realizat în colaborare cu Greek Energy Forum (GEF) în cadrul Delphi Economic Forum, Grecia.

Autorii lucrării, Sergiu Mitrescu, Director de Programe New Strategy Center și Michalis Mathioulakis, Director Academic GEK au analizat noile proiecte offshore din Marea Neagră și Mediterana de Est dintr-o perspectivă geostrategică, radiografiind oportunitățile strategice și pericolele asociate cu implementarea unor astfel de investiții într-un mediu de securitate contestat. Cele două subsisteme regionale formează un continuu strategic, presărat cu un set similar de provocări, care devin cu atât mai evidente în contextul proiectelor offshore, menite să extragă hidrocarburi din largul Zonelor Economice Exclusive ale țărilor riverane. Potențialul lor energetic aduce după sine noi riscuri de tip hibrid, care variază de la tactici de tip lawfare la acte de sabotaj sau limitarea libertății de navigare. Astfel, securitatea energetică devine sinonimă cu abilitatea NATO și a statelor membre de a crea un mediu maritim regional sigur, care să permită respectarea prevederilor dreptului internațional.

Security implications of new gas discoveries in the Black Sea and the Eastern Mediterranean