Investments in a Safer Future

Home / Proiecte / Investments in a Safer Future

Investments in a Safer Future

Investments in a Safer Future

Consorțiul format din New Strategy Center, Universitatea de Vest din Timișoara și Academia Forțelor Terestre ”Nicolae Bălcescu” din Sibiu a fost selectat de Divizia de Diplomație Publică a NATO în cadrul apelului de proiecte intitulat “Increasing Societal Resilience: Innovative Ways to Counter Disinformation and Hostile Information Activities” , ce urmărește să crească reziliență statelor NATO  în fața campaniilor de dezinformare.

Proiectul  ”Investments in a Safer Future”, al consorțiului menționat,  se află printre propunerile declarate câștigătoare și se va desfășura până la sfârșitul acestui an. Acesta va reuni tineri cadeți de la Academia Forțelor Terestre ”Nicolae Bălcescu” din Sibiu și studenți de la mai multe facultăți din cadrul Universității de Vest din Timișoara în cadrul mai multor activități ce au drept obiectiv evaluarea atât a nivelului de cunoștințe privind activitatea NATO, cât și a gradului de permeabilitate la unele narative ce fac parte din campaniile de dezinformare ce vor să submineze încrederea în valorile democratice și coeziunea la nivelul NATO. Tineri de aceeași vârstă , dar cu preocupări profesionale diferite,  vor putea împărtăși informații prin care să poată recunoaște mai bine știrile false și acțiunile de propagandă ostilă, într-un cadrul interactiv ce-i va ajuta să dezvolte un aparat critic și să conștientizeze mai bine proveniența și obiectivele campaniilor de dezinformare.

Totodată, acest proiect este și un exemplu al cooperării între mediul academic civil și militar, dar și între mediul academic și zona de expertiză non-guvernamentală, pentru creșterea rezilienței societale în față agresiunilor de tip informațional, mai ales pe segmentul tinerei generații.

Prin acest proiect, New Strategy Center, Universitatea de Vest din Timișoara și Academia Forțelor Terestre ”Nicolae Bălcescu” din Sibiu  doresc să contribuie și la instruirea viitorilor lideri din zona civilă și militară prin diseminarea informațiilor privind aportul NATO la sporirea securității României și a întregului Flanc Estic, investițiile în domeniul apărării fiind de fapt investiții într-un viitor mai sigur, care să asigure prosperitate și securitate regiunii noastre.

Inițiativa este un proiect-pilot în care poate fi implementat un model educațional peer-to-peer și se va concentra pe prioritățile politice și de comunicare ale NATO, conform unei strategii adaptate pentru tânăra generație. Dintre obiectivele proiectului, amintim:

– dezvoltarea de materiale educaționale inovatoare și adaptate la mediul digital în continuă schimbare, într-o manieră potrivită pentru un public tânăr;
– implicarea studenților în a ajunge la alți studenți pe subiecte de mare relevanță strategică, care sunt ținta unor acțiuni de dezinformare;
– îmbunătățirea  expertizei actuale în comunicarea cu generația succesoare;
– încurajarea relațiilor dintre viitorii practicieni și experți;
– sublinierea importanței relației NATO-UE, a legăturii transatlantice durabile și a solidarității aliate;
– informarea tinerei generații cu privire la rolul NATO în garantarea stabilității și prosperității în regiunea Mării Negre;
– dobândirea de către studenții participanți la proiect a unor abilități critice avansate și a unor cunoștințe utile în detectarea și contracararea propagandei, a știrilor false și a manipulării informațiilor.

Alături de grupul țintă din cadrul Universității de Vest din Timișoara, s-au desfășurat primele două etape ale proiectului, în 17 noiembrie 2021, cea în care studenților le-au fost aplicate chestionare pe teme generale cu privire la Alianța Nord-Atlantică, rolul României în NATO și surse de informare, iar în 19 noiembrie 2021, etapa de focus-grup, pentru o aprofundare a temelor abordate de proiect.

A treia etapă a proiectului a fost modulul de pregătire al cadeților din cadrul Academiei Forțelor Terestre ”Nicolae Bălcescu” din Sibiu, în 23 noiembrie 2021, având în vedere că studenții militari vor deveni vectori de informare pentru colegii lor din mediul civil în workshop-ul final al proiectului.

A patra etapă a proiectului a avut loc în 11 decembrie, iar în cele patru module de training, tinerii au abordat concepte de bază cu privire la Alianța Nord-Atlantică, valorile și principiile ce guvernează NATO, precum și familiarizarea acestora cu o serie de concepte folosite la nivel aliat. Exercițiile interactive menite să dezvolte comportamente responsabile în rândul tinerilor au abordat exemple practice de dezinformare și propagandă ostilă și au facilitat asumarea mai multor instrumente de contracarare a acestor fenomene.