Squaring the Circle: The (Improbable) Quest for Strategic Equilibrium in Turkish-Russian Relations

Squaring the Circle: The (Improbable) Quest for Strategic Equilibrium in Turkish-Russian Relations

„Squaring the Circle: The (Improbable) Quest for Strategic Equilibrium in Turkish-Russian Relations” este un nou studiu publicat de New Strategy Center, care face o evaluare succintă a relațiilor dintre Rusia și Turcia.
Analiza a fost scrisă de Horia Ciurtin, Expert Asociat al New Strategy Center, și beneficiază de o introducere a Generalului (rez.) Sir James Everard, fost locțiitor al Comandantului Suprem al Forțelor Aliate din Europa și Președinte de Onoare al Consiliului Consultativ Internațional al New Strategy Center.
În cadrul studiului, sunt avute în vedere relațiile asimetrice ale celor două țări: colaborarea din punct de vedere economic, abordarea neutră, dar cordială, în ceea ce privește problemele politice, dar și încercările de a evita confruntări militare în ceea ce privește diferite teme de dispută, precum Libia și Nagorno-Karabakh. Studiul analizează nu numai modul în care relația celor doi actori s-a dezvoltat, dar evaluează și interdependențele acestora și consecințele pe care o destrămare a acestor legături ar putea să o aibă. „În contextul unor mișcări geopolitice intense, acest studiu este o oportunitate binevenită de reflecție asupra modului în care istoria determină (sau nu) traiectoria evenimentelor prezente, precum și o analiză a complexității poziției unice a Turciei în cadrul NATO,” scrie Generalul (rez.) Sir James Everard în introducerea lucrării.
Studiul și mai multe informații, aici:

Squaring the Circle: The (Improbable) Quest for Strategic Equilibrium in Turkish-Russian Relations